Baker Tilly Stockholm är en ägarledd byrå
som ingår i nätverket Baker Tilly

Servicekänsla och personligt engagemang gentemot våra kunder är Baker Tillys signum. Vad som särskiljer oss är hur vi kopplar samman vår lokala närvaro med ett världsomspännande nätverk.

Vi har funnits på marknaden sedan 1992 och är idag ca 30 medarbetare. Nätverket Baker Tilly Sverige har ca 700 medarbetare med ett 70-tal kontor runt om i landet och det internationella nätverket består av över 120 ägarledda byråer med verksamhet i 145 länder.

Att arbeta med oss ger det bästa av två världar – servicekänslan och det personliga engagemanget hos en lokal byrå ägd av entreprenörer i kombination med resurser och specialister i en global organisation.

Vårt WHY….

Baker Tilly Stockholm – Vi sticker ut hakan och säger att vi vill vara Stockholms mest engagerade byrå inom revision, redovisning och rådgivning

På Baker Tilly Stockholm utförs relevanta och meningsfulla arbetsuppgifter av personer med hög kompetens och erfarenhet i en positiv harmonisk miljö som skapar energi och resultat i vårt arbete med att hjälpa våra kunder att blir lönsammare.

Vårt HOW….

Vi främjar en miljö som ger möjlighet till att utföra mera avancerade arbetsuppgifter så att vi fortsätter att ligga i framkant i utvecklingen och är relevanta för de kunder vi väljer att samarbeta med. Vi är tydliga med vilka företag dessa är. Vi är också tydliga med vilka förväntningar vi ställer på oss själva.

Vi använder vår tid på bästa sätt genom att kontinuerligt lyfta blicken och utvärdera vad vi gör, på vilket sätt och hur vi kan förbättra oss och investera klokt i framtiden.

Vårt WHAT….

Med våra helhetslösningar hjälper och utvecklar vi företagare i Stockholmsområdet att driva sina bolag på ett tryggt och ekonomiskt välmående sätt. Vi hjälper också medelstora svenska företag och internationella koncerner med revision eller kvalificerad redovisning. Vi har hög kompetens och hög kvalité i det vi gör och vi känner en glädje i att följa våra värdeord; Drivna – Intresserade – Tillgängliga

 

Personal