Vår affär

För oss på Baker Tilly Stockholm ser vi det som avgörande för vår verksamhet att vår affärsidé och affärsplan grundas i ett hållbart företagande. Det innebär hur våra intäkter genereras och hur våra tjänster levereras.

Baker Tilly Stockholm har under 2021 fastställt en ny affärsplan som kan du läsa om här.

Vår målsättning är tydlig.
Baker Tilly Stockholm skall vara en attraktiv arbetsgivare med en god personalpolitik, erbjuda goda utvecklingsmöjligheter samt skapa möjligheter för medarbetarna att påverka såväl sin egen arbetssituation, framtid och bolagets verksamhet.
På så sätt tror vi att alla möjligheter finns att utföra ett gott arbete med ansvarstagande.