Vi hjälper ditt företag
att växa och må bra

Vi vänder oss framför allt till dig som äger och driver ett företag i Stockholmsområdet – litet som stort. Nedan hittar du vilka tjänster vi erbjuder dig och ditt företag.

Revision

Revision

Revision har en viktig funktion i samhället för att företagare, anställda, banker, myndigheter med mera ska kunna lita på den information ett företag lämnar i framför allt sin årsredovisning. Det ökar avsevärt möjligheterna att göra affärer med varandra och är därmed ett smörjmedel för hela ekonomin. Vi granskar därför dina räkenskaper på ett oberoende och professionellt sätt samt avger sedan revisionsberättelse som är kvittot på att informationen är kvalitetssäkrad.

Rådgivning

Rådgivning

Vår vardag är att hjälpa företag och företagare med det mesta som rör ekonomi. Det har genom åren gett oss en samlad kunskapsmassa och känsla för vad som är gångbart vilket vi gärna delar med oss av till dig.

Dessutom består Baker Tilly av många mindre och medelstora byråer, så vi är, precis som du, egna företagare som i grunden känner förståelse för företag och företagare.

Redovisning

Redovisning

Våra erfarna redovisningskonsulter hjälper dig gärna att sköta företagets bokföring. Vi diskuterar och bestämmer tillsammans vilka moment du vill göra och vilka moment du vill att vi ska göra. Genom att använda våra moderna molnbaserade lösningar är det mycket enkelt att dela på arbetsuppgifterna så att helhetslösningen blir så effektiv som möjligt.

Din redovisning blir inte ett nödvändigt ont, utan ett korrekt beslutsunderlag.

Löner

Löner

Löneredovisning är ett område kringgärdat av många detaljerade regler, vilket ger upphov till mycket irritation när det blir fel.

Våra erfarna lönekonsulter hjälper dig därför gärna att sköta företagets lönehantering – och du behöver inte längre oroa dig för plötsliga sjukdomsfall, att ordna semestervikarie eller för krånglande system och felaktiga beräkningsmetoder.

Bokslut/Årsredovisning

Bokslut/Årsredovisning

Bokslut och årsredovisning görs en gång om året för varje företag. Men vi gör det varje dag, eftersom vi hjälper många företag. Du får därför en professionell redovisning upprättad enligt gällande regelverk som med fördel kan lämnas till banker och andra intressenter.

Skatterådgivning

Skatterådgivning

Inom Baker Tilly har vi inte bara erfarna redovisningskonsulter och revisorer. Vi har också renodlade skattejurister som håller sig uppdaterade på alla lagar och den praxis som ändras hela tiden.

Det hjälper dig att minimera skattemässiga risker och att hitta lösningar som minskar skattekostnaden. Att inte göra rätt på det här området kan bli extremt dyrt!

Revision

Revision har en viktig funktion i samhället för att företagare, anställda, banker, myndigheter med mera ska kunna lita på den information ett företag lämnar i framför allt sin årsredovisning. Det ökar avsevärt möjligheterna att göra affärer med varandra och är därmed ett smörjmedel för hela ekonomin. Vi granskar därför dina räkenskaper på ett oberoende och professionellt sätt samt avger sedan revisionsberättelse som är kvittot på att informationen är kvalitetssäkrad.

Rådgivning

Vår vardag är att hjälpa företag och företagare med det mesta som rör ekonomi. Det har genom åren gett oss en samlad kunskapsmassa och känsla för vad som är gångbart vilket vi gärna delar med oss av till dig.

Dessutom består Baker Tilly av många mindre och medelstora byråer, så vi är, precis som du, egna företagare som i grunden känner förståelse för företag och företagare.

Redovisning

Våra erfarna redovisningskonsulter hjälper dig gärna att sköta företagets bokföring. Vi diskuterar och bestämmer tillsammans vilka moment du vill göra och vilka moment du vill att vi ska göra. Genom att använda våra moderna molnbaserade lösningar är det mycket enkelt att dela på arbetsuppgifterna så att helhetslösningen blir så effektiv som möjligt.

Din redovisning blir inte ett nödvändigt ont, utan ett korrekt beslutsunderlag.

Löner

Löneredovisning är ett område kringgärdat av många detaljerade regler, vilket ger upphov till mycket irritation när det blir fel.

Våra erfarna lönekonsulter hjälper dig därför gärna att sköta företagets lönehantering – och du behöver inte längre oroa dig för plötsliga sjukdomsfall, att ordna semestervikarie eller för krånglande system och felaktiga beräkningsmetoder.

Bokslut/Årsredovisning

Bokslut och årsredovisning görs en gång om året för varje företag. Men vi gör det varje dag, eftersom vi hjälper många företag. Du får därför en professionell redovisning upprättad enligt gällande regelverk som med fördel kan lämnas till banker och andra intressenter.

Skatterådgivning

Inom Baker Tilly har vi inte bara erfarna redovisningskonsulter och revisorer. Vi har också renodlade skattejurister som håller sig uppdaterade på alla lagar och den praxis som ändras hela tiden.

Det hjälper dig att minimera skattemässiga risker och att hitta lösningar som minskar skattekostnaden. Att inte göra rätt på det här området kan bli extremt dyrt!