Nyhetsbrev 2020-03-26

Ytterligare förstärkning av krispaketet i anslutning till Covid 19.

Vid regeringens presskonferens sent i går eftermiddag klargjordes ytterligare satsningar. Nu adresserade till framförallt de mindre och medelstora företagen i Sverige. De förslag som lämnas bedöms av oss - i vart fall till stora delar - mer enkla att tillämpa för de mindre företagen och där en del av arbetet läggs på företagarens hyresvärd som ofta är den starkare parten i förhandlingarna. Viktigt förtydligande om vilka som omfattas av korttidsarbete ingår också.

Ytterligare förstärkning av krispaketet i anslutning till Covid 19.

Vid regeringens presskonferens sent i går eftermiddag klargjordes ytterligare satsningar. Nu adresserade till framförallt de mindre och medelstora företagen i Sverige. De förslag som lämnas bedöms av oss – i vart fall till stora delar – mer enkla att tillämpa för de mindre företagen och där en del av arbetet läggs på företagarens hyresvärd som ofta är den starkare parten i förhandlingarna. Viktigt förtydligande om vilka som omfattas av korttidsarbete ingår också.

 

Krispaket för svenska småföretag;

Ett räkneexempel: Ett företag med 10 anställda som har en snittlön på 30 000kr under mars 2019 skulle ha redovisat sociala avgifter med  94 260kr den 13 april 2020. Eftersom endast ålderspensionsavgift skall betalas för löner upp till 25 000kr/lön har företaget att istället betala 41 235kr. Företaget sparar ca 53 000kr per månad med förslaget.

För att ge en motsvarande lättnad för enskilda näringsidkare föreslås en nedsättning av egenavgifterna. För att få ta del av den under löpande år måste då en jämkning göras av preliminärt fastställd f-skattedebitering.

 

De branscher som åsyftas är hotell, restaurang samt vissa branscher inom sällanköpshandeln. Vilka är ännu lite oklart men bl.a. vitvaror, kläder och fritidsprodukter jämte heminredning och elektronikhandeln etc. kan antas höra hit.

 

 

 

 

Förslaget är konstruerat så att det är staten som ställer ut garantin till bankerna som i sin tur ger ut de garanterade lånen till företagen och förslaget riktar sig primärt till små och medelstora företag. Bankerna får betala en garantiavgift till Riksgäldskontoret utifrån riskklass på företaget som lånar. Medlen får inte användas till bonusar och liknande till ledande befattningshavare, ej heller till aktieutdelning i företagen.

 

 

 

Eftersom många av våra kunder saknar en egen ekonomiavdelning kan vi bidra med stöd i frågor kring de åtgärder och förslag som läggs fram av regeringen och hur man praktiskt går till väga för att vid behov ta del av dem. Många andra frågeställningar dyker också upp på löpande band så här i boksluts- och deklarationstider.

Tveka inte att höra av er vid frågor. Vi finns inte längre bort än ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande.

 

Med vänliga hälsningar

Baker Tilly Stockholm