bakertilly stockholm logo

Nyhetsbrev 2019-01-28

Här kommer vårt första publicerade nyhetsbrev.

Sedan föregående nyhetsbrev till kunder så har det hänt en del. Vi har både fått en M/KD budget och så till slut en regering. Med anledning av detta så listar vi kortfattat några av de punkter som i närtid kan påverka såväl företag, företagare och anställda.

Med hänsyn till ovan gäller för det första nya gränsvärden vid beskattning av tjänsteinkomster – till skillnad mot den inkomsttrappa som vi redovisade på vårt senaste seminarium, så har gränsvärdena höjts rejält. Således gäller för inkomstår 2019 följande;

Beskattningsbar inkomst                       Statlig skatt på inkomst

0 – 504 400 kr                                          0 kr

504 500 – 703 000 kr                              20% inom skiktet

703 100 – <                                               39 700 + 25% inom skiktet

 

Det innebär en inkomst för 2019 på 42 030 kr alt. 58 580 kr per månad

För att erhålla högsta pensionsgrundande belopp krävs dock 43 300 kr per månad

 

I samband med regeringsbildningen så har som bekant en överenskommelse träffats mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet – den så kallade Januariöverenskommelsen. Den innebär stora förändringar, i vart fall som det är tänkt och över tid. Många utredningar skall tillsättas men på omstående sida listar vi de mer handfasta förslagen, som kan komma i närtid – tror vi.

 • Sänkning av arbetsgivaravgifter.
 • Införande av regelverk i enlighet med det gamla utredningsförslaget om generationsskiften inom närståendekretsen.
 • RUT-avdrag breddas till fler tjänster.
 • Pensionärer får lägre skatt, även de med inkomster under 17 000 kr genom      ett högre särskilt grundavdrag.
 • Borttagande av värnskatten, dvs de extra 5% i statlig skatt på inkomster över 703 100 kronor (beloppsgräns 2019), fr.o.m. 1 januari 2020.
 • Aktiekapitalgränsen sänks till 25 000 kronor (idag 50 000 kronor).
 • Förbättrade regler kring personaloptioner, det regelverk som idag finns kring kvalificerade optioner fungerar inte skattemässigt i praktiken.
 • Ett omtag i de samverkansprogram mellan regering och näringsliv, som kom av sig under förra mandatperioden.

Därtill tillsetts ett antal utredningar – nedan ett par viktiga;

 • De s.k. 3:12 reglerna skall än en gång utredas och kanske förenklas. Utredningen skall pågå 2019-2020 med ändrade regler fr.o.m. 2022.
 • Ny skattereform – denna är en önskvärd då dagens skattesystem mer börjar likna ett lapptäcke.
 • Reformering av arbetsförmedlingen i grunden.

 

Det finns många fler punkter i överenskommelsen men ovan är nog de som intresserar företagare i det kortare perspektivet. Reflektionen är att miljöskatteintäkternas andel av de totala skatteinkomsterna skall öka genom s.k. grön skatteväxling.

 

Vi återkommer med mer information när läget klarnar och i den omfattning åtgärderna omsätts i praktiken.

 

Med Vänliga Hälsningar

 

Baker Tilly Stockholm